Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (K.N.I.L.)

Op 7 december 1941 bombardeerde Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbour. Deze vloot werd in korte tijd uitgeschakeld. Onmiddellijk na ontvangst van de Japanse aanval op Pearl Harbour verklaarde de Nederlandse regering in Londen Japan de oorlog.

Op 11 januari 1942 landden de Japanners op Celebes en Borneo (Tarakan). Noodgedwongen beperkte het KNIL zich tot de verdediging van belangrijke strategische en economische doelen. Zij waren geen partij voor de ervaren en geharde Japanse troepen. Een verschroeide aarde-tactiek werd toegepast. Olieraffinaderijen, olievoorraden, vliegvelden en havens werden bij het naderen van de vijand vernield.

Tenslotte werd de aanval op Java ingezet. De Militaire Luchtvaartafdeling had nauwelijks materieel meer en stond machteloos tegen de Japanse bombardementen.

De beslissing viel in de Javazee. In een poging om de Japanse invasiemacht te keren, gingen de kruisers De Ruyter en de Java strijdend ten onder. Door hun lengte waren de kusten van Java nagenoeg onverdedigbaar. Toen de Japanners eenmaal waren geland, was de strijd snel beslist. Op 8 maart 1942 capituleerde het KNIL onvoorwaardelijk. Een aantal KNIL-eenheden besloot echter door te vechten.
 
 
Xde Bataljon KNIL replica leerwerk
In 2004 werd re-enactmentgroup Xde Bataljon KNIL de trotse eigenaar van replica uitrustingstukken: de koppel, patroontassen, schouderriemen en koperen haken en verbindingstukken. Met de replica uniformen (inclusief bamboehoed) die wij al in ons bezit hadden, is het plaatje steeds completer aan het worden. Er word momenteel nog gewerkt aan de veldflessen, gasmaskertassen, bajonetten en helmen.
Geinteresseerd?
Neem gerust contact op met de groepscommandant:
Vereniging Historische Militaria
Xde Bataljon KNIL

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

No. 2 (Dutch) Troop van No. 10 (Inter Allied)

Commando

Oprichting en training in Engeland

Na de val van Frankrijk in juni 1940 had Engeland voorlopig geen middelen meer om in het offensief te gaan. Desondanks besloot de eerste minister Winston Churchill op voorstel van luitenant kolonel Dudley Clarke tot de oprichting van kleine zelfstandige eenheden die aanvallen op het vaste land van Europa moesten uitvoeren.Deze eenheden kregen de naam van COMMANDO'S. De naam Commando was nieuw in het Britse leger. Ze was afgeleid van de fundamentele eenheid van de Boeren legers tijdens de Boerenoorlog (1899-1902). Een Commando bestond uit ongeveer 500 man die verdeeld waren over een staf, een staf troep, een ondersteunings troep en 5 troops. In totaal zijn er tijdens de oorlog 12 leger- en 9 mariniers-Commando's geweest die weer samen gevoegd waren in 4 Commando brigades.Tijdens de verschillende raids op de kusten van Europa - de eerste was al op 24 juni 1940 -,bleek het zeer gewenst dat de commando's de beschikking kregen over militairen die in de bezette landen bekend waren en de taal spraken. Daarom werd in januari 1942 een geallieerd Commando opgericht bekend als no. 10 (Inter Allied) Commando.De Troops van dit Commando waren samengesteld volgens hun nationaliteit. Troop no 1 en 8bestonden uit Fransen, no 2 Nederlanders, no 3 Duitsers en Oostenrijkers, no 4 en 7 Belgen,no 5 Noren en no 6 Polen. Het Commando is nooit als een eenheid ingezet, de verschillende Troops werden bij andere Commando-eenheden ingedeeld.De Nederlandse commando's waren voor het merendeel af komstig van de Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene", welke op 11 januari 1941 was opgericht. Deze brigade was samengesteld uit militairen die na de capitulatie van Nederland naar Engeland uitgeweken waren, uit dienstplichtige Nederlanders die in het buitenland woonden en opgeroepen werden en uit Engeland vaarders die na de capitulatie uit bezet gebied gevlucht waren. Voortdurend werd personeel aan de brigade onttrokken om actief ingezet te worden bijde oorlogsvoering.Op 22 maart 1942 vertrokken 8 officieren, 17 onderofficieren, 4 korporaals en 19 soldaten van de "Prinses Irene"-brigade naar Schotland om als vrijwilligers deel te nemen aan een commando training. Na een voor training, waarvoor de groep werd gesplitst en ingedeeld bij respectievelijk no 3, no 4, no 9 en no 12 Commando, begon de eigenlijke commando training in het "Commando Basic Training Centre" in Achnacarry gelegen bij Spean Bridge in het westen van het Schotse Crampian gebergte. Dit opleidingscentrum stond onder leiding van luitenant-kolonel C.E. Vanghan, OBE. De opleiding werd door 25 man voltooid, die op 29juni 1942 naar no 4 Commando in Troon werden overgeplaatst. Hier werd no 2 (Dutch) Troop gevormd. De eerste commandant was 1e luitenant P.J. Mulders met als toegevoegde officieren de res. 2e luitenants J. Linzel, M.J. Knottenbelt en C.J.L. Ruysch van Dugteren.Op 16 juli volgde de overplaatsing naar Portmadoc in Noord-Wales waar zij bij no 10 (Inter Allied) Commando werd ingedeeld.Begin maart had eveneens een kleine groep militairen, n.l. 2e luitenant Kuipers met 1onderofficier en 14 soldaten, de "Prinses Irene" brigade verlaten om samen met no 4Commando deel te nemen aan een raid op Noordwijk. Deze raid werd afgelast. Tot juli 1942bleven ze daarna in het C.B.T.C. in Achnacarry waarna ze bij no 2 (Dutch) Troop gevoegd werden. Tevens kwamen er vanuit de "Prinses Irene" brigade nieuwe vrijwilligers.De sterkte van een commando troop moest volgens de Engelse organisatie zijn: 4 officieren, 8onderofficieren en 73 korporaals en manschappen. No 2 (Dutch) Troop bereikte echter nooit deze sterkte. Gezien de hoge eisen die mentaal en fysiek werden gesteld en het feit dat ook de"Prinses Irene" brigade een tekort had een personeel is dit niet te verwonderen. Door het veelvuldig wisselen van personeel is de sterkte van No 2 (Dutch) Troop bovendien nooit constant geweest. Wel is bekend dat de sterkte in december 1942 4 officieren, 11onderofficieren en 59 korporaals en manschappen bedroeg en in maart 1943 5 officieren, 12onderofficieren en 67 korporaals en manschappen.De Troop bestond uit een staf sectie onder commando van de res. 2e luitenant M.J.Knottenbelt.

Hierin waren onder meer ondergebracht de onder steunings wapens, de radiozenders, de motorordonnans, de hospitaalsoldaat, de fourier en de administratie. Verder waren er twee secties, n.l. een 1e sectie onder commando van res. 2e luitenant J. Linzel onderverdeeld in een A en een B sub-sectie en een 2e sectie onder commando van res. 2eluitenant C.J.L. Ruysch van Dugteren, eveneens onderverdeeld in een A en een B sub-sectie.Op 18 december 1942 bracht Z.K.H. Prins Bernhard een bezoek aan de Troop, hierbij onder andere vergezeld door luitenant-kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, commandant van de"Prinses Irene" brigade en kolonel Lister, commandant van no 10 (Inter Allied) Commando.Op 11 maart 1943 bezocht de toenmalige Minister van Oorlog Z.E. Jhr.Ir. O.C.A. van Lidthde Jeude eveneens de Troop waarbij ook de toenmalige kapitein Kruls aanwezig was.Het gehele no 10 (I.A.) Commando werd op 31 mei 1943 overgeplaatst naar Eastbourne aan de zuidkust van Engeland waar no 2 (Dutch) Troop tot 15 december 1943 bleef. Gedurende deze periode werd de commando training voortgezet. Er werden onder meer cursussen in bergklimmen, varen en vernielingen gevolgd. Ook werd deelgenomen aan enkele oefeningen in groter verband zoals de oefening "Harlequin" - een vooroefening voor de invasie van Frankrijk.

 


Hoofdbedekkingen

Alle rangen droegen de Engelse groene baret. Hierop was aan de linker voorzijde opeen zwarte ondergrond een metalen Nederlandse leeuw aangebracht zoals voorgeschreven voor de "Prinses Irene'' brigade. Tijdens veld oefeningen droeg men een tot muts gevouwen das (cap comforter). Hoewel niet toegestaan droegen enkelen hierop een metalen leeuw zoals op de baret. Gedurende de inzet in India was de Troop uitgerust met een Engelse tropen hoed. Om de bol was een 2 cm groene rand. Op de linkerzijde zat het Combined Operations embleem en aan de voorzijde een metalen leeuw. Een stalen helm van Engels model was wel verstrekt maar werd weinig gedragen. Ook tijdens acties droegen de commando's de groene baret. In plaats vaneen leeuw droegen enkele commando's die bij de 1e Britse Airborne divisie gedetacheerd waren de baret gesp van de Kings' Own Scottish Borderers. De commando's die in Noord-Nederland gedropt zijn hadden daarentegen het Engelse parachutisten embleem op de groene baret.

Uniformen

Als uitgaanstenue had men de Engelse service dress, als gevechtstenue de battle dress.Tijdens veld oefeningen werden ook werkpakken gedragen. Twee kledingstukken die tijdens veld oefeningen graag gebruikt werden waren een jersey pull-over en een leren vest. Na oktober 1944 werd de Troop uitgerust met een camouflage jack zoals ook de parachutisten droegen.Tijdens zijn verblijf in India droeg de Troop tropen uniformen. Hierbij waren alle combinaties toegestaan. Bijvoorbeeld de volgende samenstellingen: een tropenhoed met overhemd, korte broek en koppel of: een baret met overhemd, lange broek en koppel of: een tropenhoed met kaki tuniek en een groene lange broek

Schoeisel

Iedereen kreeg Engelse commando schoenen (S V boots), alleen aan grote maten was gebrek. Het kwam dan ook voor dat alleen de speciale rubber zolen verstrekt werden die dan onder de normale leger schoenen gezet werden. Bij deze schoenen werden enkel stukken gedragen. In India droeg men ook beenwindsels.

Distinctieven

Direct onder de schouder naad werd een naam bandje gedragen met de tekst "NO 10COMMANDO" in rode letters op een zwarte ondergrond. Er bestaan twee uitvoeringen, een gedrukte en een geborduurde.Op de linker mouw kwam onder het naam bandje een Nederlandse leeuw met het opschrift "NEDERLAND".Daaronder op beide mouwen werd het Combined Operations embleem gedragen. Dit embleem was een anker met daardoor een Thompson machinepistool en een vliegende adelaar in rood uitgevoerd op een zwarte ondergrond. Hiervan bestaan drie uitvoeringen: een gedrukte en een geborduurde op een schildvormige ondergrond en een geborduurde op een ronde ondergrond. Deze uitvoeringen zijn gelijktijdig gedragen maar na november 1944 werd alleen de ronde uitvoering toegestaan. Het machinepistool en de adelaar zijn altijd naar voren gericht.Onder het Combined Operations embleem werden door de sergeanten en korporaals de rang onderscheidingstekens gedragen. Door de grootte en hoeveelheid der emblemen moesten sergeanten de gedrukte uitvoering kleiner maken.Dit embleem werd vanaf 24 maart 1945 vervangen door het embleem van No 4Commando brigade, een rode commando dolk op een zwarte ondergrond. Verstrekt werd een gedrukte uitvoering terwijl men voor 35 pence een geborduurde kon kopen.De Nederlandse commando's die uit Canada afkomstig waren droegen een oranje maple leaf, die uit Zuid-Afrika een oranje springbok op de rechter bovenarm direct onder het naambandje, dit in tegenstelling tot de "Prinses Irene" brigade, waar op de linkerarm nog plaats was:De sportinstructeur (sergeant V.C. Kokhuis) droeg op de rechter bovenarm het Engelse physical training embleem. Commando's die een parachutisten opleiding gevolgd hadden droegen boven de linker borstzak een parachutisten wing. De deelnemers aan de Amerikaanse luchtlandingen in Nederland hadden boven de linker borstzak het Amerikaanse zweefvliegtuig embleem. De twee man echter die per parachute geland waren droegen een Amerikaans parachutisten embleem. Op de tropenuniform werd alleen een Nederlandse leeuw gedragen. De vorm van deze oranje leeuw op een kaki ondergrond is nogal slecht uitgevoerd. Het feit dat deze emblemen in India aangemaakt moesten worden zal hier niet vreemd aan zijn. Ook werd om de linkerschouder door alle rangen een oranje koord gedragen, ter onderscheiding van de Engelse commando's die een groen koord droegen. Bij de korte broek werden lange kaki kousen gedragen met oranje kous kwasten. Ook deze zijn in India aangekocht.


 Uitrusting

De voorgeschreven uitrusting tijdens velddienst bestond uit: koppel met twee patroontassen en kruisriemen, gasmasker, opgerolde anti-gas cape, pioniersschop, veldfles, gevechtstas met daarin messtin, bestek, pullover, sokken en grondzeil. Bij het marstenue werd een grote rugzak extra meegevoerd. In de praktijk bestond het velddienst-tenue meestal alleen uit een koppel met twee patroontassen en kruisriemen. Iedere commando was verder uitgerust met een "toggle rope", een dik touw van 2 meter lengte met aan het ene eind een oog en aan het andere een dwarshoutje. Oorspronkelijk droeg men dit tweemaal rond het middel gewonden, later over de beide schouders. Aan de buitenzijde van het linker bovenbeen werd een speciale dolk gedragen. De leren schede was aan de broek vastgenaaid en extra vastgezet met twee bandjes die daartoe onderaan van de broekspijp afgesneden werden. Verder was de troep in het bezit van verrekijkers, kompassen, kaarten tassen en enkele speciale draagstellen voor zware lasten. Voor de verbindingen werd gebruik gemaakt van de radio zend ontvanger WS 38 MK 11.

 

 Bewapening

De standaard bewapening voor de Nederlandse commando's was oorspronkelijk het geweer Lee Enfield no 1. Na november 1944 werd het Lee Enfield geweer no 4 verstrekt. Ongeveer tien man waren uitgerust met het Thompson machinepistool model 1928A1. Iedere subsectie bezat een Bren-gun als lichte mitrailleur terwijl de staf-sectie behalve een Bren-gun ook enkele 2 inch mortieren had. Voor anti-tank bestrijding beschikte de Troop over het 55 inch boys anti-tank geweer (K-gun) en de PIAT. Beide wapens zijn echter nooit tijdens actie meegevoerd, evenmin als de Bren-gun en de mortieren. De officieren, het verbindings personeel, de Bren- en mortier schutters en enkele anderen waren bewapend met een Colt 45 revolver. In India kreeg iedere commando een kapmes verstrekt. De Nederlandse commando's die in september 1944 bij de 82e en 101e Amerikaanse Airborne divisie dienst gedaan hebben waren geheel Amerikaans uitgerust en bewapend. Ze droegen ook de Amerikaanse emblemen. Van hun oorspronkelijke (Engelse) uitrusting bleef alleen de dolk over.


 

Uitbeelding van de groep

(no 2 (Dutch) Troop, no 10 (IA) commando 1942-1945). 

Met enkele “actieve” no10cdo (no10(IA)commando) VHM- leden zijn we op bijna elke laatste zondag van de maand (VHM- zondag) bezig met het verbeteren van deze impressie. Dit om een zo historische mogelijk beeld te scheppen voor het publiek, bij een evenement waar we evt deel aan zouden kunnen nemen. De evenementen zijn verschillend van aard, maar in alle gevallen proberen we een zo hoog mogelijk authenticiteit te hebben/ volbrengen en/ of te tonen. Buiten deze “actieve” no10cdo leden bestaat de groep ook uit enkel gelegenheids no10cdo, welke per gelegenheid mee doen.

Evenementen kunnen bestaan uit oa de commando mars te Schotland, welke elk jaar terug komt. Dit jaar (2009) hebben we tijdens het LPLG weekend samen met American Patrol een kinder stormbaan neergezet, dit in navolging van bevrijdings hal ’45 (in mei, 2009). Tijdens Open Monumenten Weekend hebben we een Cdo landing ’44 aan het publiek vertoond. Dit is nog maar een kleine greep uit de evenementen waar men ons zou kunnen terug vinden.

 

Tijdens de VHM- zondagen proberen we oa onze kennis te vergroten dmv wapen lessen, en onderhoud, camouflage, patrouille lopen, un-armed combat, exercitie, physical training, enz, enz. Op deze dag hanteren we een agenda welke we dan doorlopen met de van te voren bekend gemaakte punten. Sommige van de leden zijn niet alleen no10(IA)commando georiënteerd, buiten deze groep hebben zij nog een tweede andere (werk)groep. Maar ook binnen de groep kunnen we ons aanpassen aan bv een RAF evenement, dmv andere uniform en zodoende kunnen we dan RAF commando neerzetten. De mogelijkheid is er ook bij sommige om commando gerelateerde eenheden neer te zetten, denk dan aan SAS (Special Air Service), SOE (Special Operation Executive), BBO (Bureau Bijzonder Opdrachten), Jedburgh. 

In de planning zit ook nog eens om binnen de no10commando een soort sub-sectie op te richten welke voornamelijk de “vroegere” commando raids gaan uitbeelden. Dit zal gaan om de in ’40-’42 small scale raids door de Britse commando’s, het zal gaan om enkele manschappen welke die hier interesse in hebben, tijdens de VHM- zondagen zullen ze dan ook gewoon met de no10commando’s meelopen, maar in de loop van de dag zal de agenda zich dan splitsen en zullen deze commando’s hun eigen gang gaan. In het begin zal binnen deze groep veel onderzoek zijn, later kunnen/ zullen ze evt op een evenement het een en ander kunnen tonen.

Alles wat we neerzetten/ uitbeelden doen we in de 3de persoon. We kunnen het niet in de 1ste persoon neerzetten, puur door het feit dat we er toen niet bij waren. Maar ten alle tijden proberen we, een zo hoog mogelijk historische gehalte te krijgen. Sommige uit de groep doen meer met de herdenkings evenementen en andere meer met evenementen waar we de educatieve kant kunnen tonen.


 

Agenda

Januari:

29       Verenigings nieuwjaars borrel

30       VHM-dag

Februari:

27      VHM-dag

Maart:

27      VHM-dag (ALV)

April:

24       VHM-dag

Mei:

 

7-8       Stoomtrein evenement omg Enkhuizen (SAS uitbeelding)

28-29   Raversiede

Juni:

 

Juli:

24        VHM-dag

Augustus:

 ###   Wings Of Victory

28        VHM-dag

September:

###         Airborne wandelmars oosterbeek

10-11       Open Monumenten Weekend (fort Vechten, Bunnik)

25- 26       LPLG- weekend

Oktober:

###        Kick- off

23           VHM-dag

November:

 27         VHM-dag

December:

Aanvullingen en wijzigingen voorbehouden.  ### =datum nog onbekend, op de laatste zondag van de maand (ovb) zijn we aanwezig op fort Vechten, te Bunnik.


 

.Foto´s

Archeon 2004 (alphen a/d rijn), birma display.

Afgelopen Februari hebben we samen met de Canadezen groep een fotoshoot gehouden. Omdat er een een evenement op de agenda stond mbt operatie "Amherst" te Assen hebben een gedeelte van de fotoshoot gedaan als commando, en een gedeelte als (France)SAS. Deze uitbeelding zal tevens in de groep blijven. we hebben samen met de LHGH een gelegenheid groep SAS opgericht. De uitbeelding zal 1-2 per jaar worden neergezet, omdat onze hoofdzaak bij no2 Dutch troop ligt.

Onderstaande foto's zijn van de commando uitbeelding, tijdens de fotoshoot op fort Vechten te Bunnik.

Tijdens de fotoshoot een zeer goede samen werking met Der Windhund. Buiten deze fotoshoot hebben we ook een goede samen werking, dat resulteert in zeer realistische demo's welke we oa tijdens Open Monumenten Weekend zullen uitvoeren. 

Onderstaande 4 tal foto's komen uit een rolleicord uit 1938. Het resultaat mag er zijn.

De SAS uitbeelding (laatste 8) tijdens het evenement in Assen (operatie "Amherst").

 

Info over dit onder werp en/ of over de (France)SAS (gelegenheid)groep via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Buiten de no 2 Dutch troop en de SAS uitbeelding geven we ook vorm aan een Jedburgh team. Hier later meer over.

www.livinghistory.nl