Home De living historygroepen American Patrol
American Patrol
 
 

Vereniging Historische Militaria
American Patrol
Contactpersoon 1: Rob Warmerdam

E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Contactpersoon 2: Reinder van der Busse

E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

 

http://www.facebook.com/AmericanPatrol

 

 1 Wat beelden wij uit,

American Patrol  is een re-enacting / living history  groep die zich bezighoud met het reconstrueren van  Amerikaanse  infanterie eenheden die in de Tweede Wereldoorlog in Europa hebben gevochten. Wij binden ons niet aan één enkele eenheid, maar wisselen om ons zo meer te kunnen verdiepen en onze kennis te verbreden . Om goed voor de dag te komen op evenementen oefenen we elke laatste zondag van de maand op het fort “ Vechten ”  in Bunnik als we niet op een evenement zijn  . Zowel de basisvaardigheden als specifieke  zaken en taken komen daar aan de orde. We wisselen er kennis uit en werken aan onze uitbeelding. Een jaar lang beelden wij een eenheid uit. Na dat jaar wordt er weer een andere eenheid uitgekozen. Deze eenheid beelden wij dan uit op, evenementen en de battle tours. (Uitzonderingen zijn de gelegenheids evenementen waarbij door anderen een specifieke eenheid wordt gevraagd en als we ons hierin kunnen aanpassen zijn we graag van de party.

.

Naast onze hoofduitbeelding  , Amerikaanse infanterie uit de tweede wereldoorlog hebben we twee neven uitbeeldingen . Zo zijn we ooit gevraagd door Korea veteranen hun zaak , de NDVN Korea onder de aandacht te brengen . En gezien onze uitrusting niet  zoveel verschilt hebben we deze in ons programma opgenomen . Een andere neven activiteit zijn Nederlandse Mariniers tot ongeveer 1960.

 

Activiteiten

Op verenigingsdagen wordt gemarcheerd, veldformaties doorgenomen of datgene dat nodig is om een historisch correct plaatje neer te zetten op evenementen. Zo hebben we een eigen database waar naast de voorschriften ook veel bestanden staan die makkelijk zelf kunnen worden gemaakt om zo de eigen uitbeelding te vervolmaken . Denk bijvoorbeeld aan doosjes voor scheermesjes ,zeep , rantsoenen .V-mail brieven , verlofpasjes pin ups enz. Om deze goed te reproduceren hebben we ook af en toe een maakdag


Naast evenementen op het fort doen wij mee aan verschillende binnen-en buitenlandse evenementen. Sommige worden door andere verenigingen georganiseerd en een aantal door ons. Zo zijn er statische evenementen waar we een mooi display bouwen en bemannen maar we doen ook mee aan veldslagen waar we ons een weekend lang ,vaak zonder publiek ,were tegen onze vijand . We leven dan in onze schuttersputten  of voeren manoeuvres uit  en eten onze zelfgemaakte rantsoenen . Al een paar jaar zijn wij aanwezig op het Open Monumentenweekend bij Fort Vechten, LPLG dagen, Bussum Bridgehead, In the Footsteps of the 82nd, Landmachtdagen ,Marinedagen,Veteranendagen en andere grote vaak eenmalige evenementen door heel Nederland en soms daarbuiten .

 

Ook bezoeken  we een paar keer per jaar   beurzen , zoals de grote militaria beurs in Ciney ,Belgie . Waar we onze uitrusting en uniformering kopen . Gezien de vele  reproducties die vaak duur of erg slecht gelijkend zijn doen we dit samen om zo te kunnen voldoen aan onze hoge eisen .
.


Lidmaatschap

Als iemand zich opgeeft zal hij/zij een jaar aspirant lid zijn. Tijdens dit jaar wordt gekeken of de persoon actief mee doet, zich goed bij de groep voelt en  bij de groep past. Na een jaar wordt men volwaardig lid.
Van een lid wordt verwacht actief deel te nemen aan de activiteiten/evenementen maar ook  aan de voorbereidingen en afhandelingen van deze evenementen.  In het eerste jaar word er verder verwacht dat je je basis uitrusting aanschaft  en dat deze voldoet aan onze eisen . Zoals bij alle verenigingen kan je in het begin alles lenen en heb je rustig de tijd om je eigen pak bijeen te zoeken . Het dragen van een  wapen  is het eerste jaar niet mogelijk en word pas toegestaan na goedkeuring en met  toestemming van de coordinatoren nadat de veiligheidstest met goed gevolg is doorstaan


Uniformering

Het Amerikaanse leger zag in de tweede wereld oorlog een aangrijpende verandering in haar uniformering. Was zij voor de oorlog een klein leger met modeluniformen uit de eerste wereldoorlog, in 1945 was zij een modern  leger met uitrusting stukken die model stonden voor uniformen die nog ver na de tweede wereld oorlog werden gebruikt.
Doordat door de oorlog heen verbeteringen werden aangebracht kunnen sommige kledingstukken niet worden gedragen die in 1944 zijn uitgereikt als je een eenheid uitbeeldt uit 1943 of deelneemt aan een veldslag die voor die tijd werd plaatsvond. Andersom kan wel, behalve als je weet dat de eenheid op een bepaald moment geheel in het nieuw is gestoken.
Als basis  gaan wij uit van het wollen pak, daarna kunnen altijd andere uniformstukken aangeschaft worden  .Zie hiervoor de uitgebreide toelichting


Haardracht
Het haar dient zo geknipt te zijn dat het past tussen twee visites aan de veld kapper. Nederlands jaren zeventig is dus niet van toepassing. Aan de zijkanten dient het haar ietsje korter geknipt te zijn dan bovenop.

 

Baarden en snorren.

 

 

De baard
Het dragen van een baard is in zoverre toegestaan dat het "veldbaarden" moeten zijn. Sinterklaas en andere mooie opgemaakte baarden zult u thuis moeten laten. Daarnaast hangt het dragen van baarden af van het scenario: net na de landing in Normandie had iedereen zich geschoren, dus als we op het strand staan is het onwaarschijnlijk dat we eruitzien als doorgewinterde stinkende Willy and Joes die al maanden in het veld zitten.

Altijd onverzorgt en ongeschoren rondlopen word dus niet gewaardeerd en als er rondgehangen kan worden is er dus ook tijd voor persoonlijke verzorging  en hygiene

De snor
Het Clark Gable model. Er zijn foto’s bekend waarbij grotere snorren gedragen zijn door officieren maar dit is echt uitzondering. Hangsnorren netjes gepunt in kippestront en volle Nederlandse kolonel-en politiesnorren: afknippen en weggooien.


Voertuigen

Personen die een voertuig hebben, maar niet een gepast uniform willen dragen zitten bij ons verkeerd. Bij een voertuig hoort een uniform.  
Helaas is het voor sommige voertuigen moeilijk, dan wel onmogelijk om bepaalde onderdelen te kopen, omdat deze er gewoon niet zijn,  veel te duur aangeboden worden of gezien de veiligheid te gevaarlijk zijn danwel niet toegestaan zijn . Kleine ,liever niet zichtbare consessies zijn dan noodzakelijk
Voorbeeld
Voor de Harley zijn b.v. voorwielen (W.L.A.) niet meer te koop.
Als je een Canadese uitvoering hebt, is de complete voorvork met wiel afwijkend van de U.S. (W.L.A.) uitvoering. Het uiterlijk verschil zit hem dan ook in de remtrommel : demonteerbaar = Canadees (W.L.C.) en een ingevlochten remtrommel is Amerikaans. Hierdoor verschilt dan ook de maatvoering van de voorvork. Verder zijn er veel onderdelen die zijn nagemaakt omdat origineel niet meer te koop is.

 

Wegenverkeerswet
Wanneer voertuigen in Nederland op de weg rijden dienen zij te worden gekeurd volgens de eisen van de wegenverkeerswet. Dit houdt in dat aanpassingen bij sommige voertuigen leidt tot aantasting van de authenticiteit van het voertuig, bijvoorbeeld knipperlichten op een Willy's.  Hierin schuilt dan ook een uitdaging deze aanpassingen zo aan te brengen dat deze niet storend zijn en passen binnen het gehele plaatje 

Taal

Well, guess what? Y're a gaw damn solyer of uncle Sam. That's what

 

"Ever notice th' funny sound these zippers make, Willie?"

Onderscheidingen en Rangen

Het is  niet  toegestaan om rangen of andere onderscheidingen te dragen . Alleen onderscheidingen welke binnen de groep zijn verdient  mogen worden gedragen indien daartoe de mogelijkheid is . De rangen zijn eveneens door de groep verstrekt  en blijven eigendom van de groep.  Jezelf promovereen is bij ons niet mogelijk.

Wapens

Een GI zonder wapen is als een tennisser zonder tennisracket of een voetballer zonder bal. Toch kan een wapen in Nederland niet zo makkelijk worden aangeschaft als een voetbal of een tennisracket en wanneer men over gaat tot de aanschaf is men aan regels gebonden.
Wij zijn gebonden aan de wet wapens en munitie. Dit houdt in dat een actief lid pas op zijn achttiende jaar op verlof een wapen mag aanschaffen. Wapens die niet volgens de Nederlandse wet duurzaam onklaar zijn gemaakt of op verlof staan zijn niet welkom in onze groep. Wanneer blijkt dat een lid een wapen heeft bemachtigd na actief meedoen, maar niet meer actief meedoet zodra hij het wapen heeft, zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de voorzitter van de VHM.
Ieder jaar wordt een verenigingskaart uitgedeeld aan ieder lid van de vereniging waarop staat of iemand wel of niet actief deelnemer is. Met deze kaart moet men naar Bijzondere Wetten voor de aanschaf van een wapen op verlof. Verloven kunnen alleen worden gegeven aan hen die actief lid zijn.
De drager van het wapen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, niet de vereniging of de werkgroep.
Om ongelukken te voorkomen hanteren wij gedragsregels omtrent het dragen van en het omgaan met wapens. Wanneer hier niet naar wordt geleefd kan dit uzelf en de hobby schaden.


Gedragsregels betreffende het dragen en omgaan van wapens.

Ondanks dat wij een eenheid uitbeelden uit de tweede wereldoorlog en met wapens rondlopen is de situatie waarin wij ons bevinden totaal anders dan toen.. Om deze hobby in goede banen te leiden zullen wij ons moeten houden aan bepaalde regels. Binnen onze vereniging is er een wapen commissie die zich bezig houd met al de regelgeving  en houd ons op de hoogte van veranderingen in de WWM en de desbetreffende circulaires. Ook houden zij toezicht zodat een ieder die namens onze vereniging een wapen draag ook voldoet  aan de eisen. Daarnaast is er binnen de groep een veiligheids officier .
Algemene regels.
Een vuurwapen moet altijd behandeld worden alsof het geladen is. Richt daarom nooit buiten de gevechtshandelingen of andere functionele uitbeelding een vuurwapen op iemand. Ook een losse lading kan op korte afstand levensbedreigende gevolgen hebben.
Een vuurwapen mag slechts ge1aden worden na opdracht of toestemming van een meerdere. Normaal zijn de wapens in het kampement altijd ongeladen.
De soldaat is altijd verantwoordelijk voor zijn individuele wapen(s). Dit houdt o.a. in dat het wapen niet ter hand mag worden gesteld aan het publiek anders dan onder strikte controle.
Vuurwapens moeten in een technisch dusdanig goede staat verkeren dat ze bij gebruik geen gevaar opleveren voor gebruikers en/of omstanders. Wanneer wapens gehuurd worden verdiend het aanbeveling deze direct na ontvangst te inspecteren en zo nodig schoon te maken.

 

 

VELDSLAGEN (gevechtshandelingen)

Algemeen
Bij gevechtshandelingen is een man per groep commandant, diens bevelen moeten zonder discussie opgevolgd worden.
Deelnemers aan gevechtshandelingen dienen getraind  te zijn in het veilig gebruik van hun wapen.
Er mag slechts geladen worden na opdracht van de  groepscommandant.
Het is verboden op een geladen wapen een metalen of andere mondingbescherming te plaatsen anders dan zachte c.q. doorschietbare, zoals plastic doppen, plakband of condooms.

Blanke wapens.
Blanke wapens moeten op een veilige wijze gedragen worden in daarvoor bestemde foedralen, zulks ter beoordeling van de dienstdoende meerdere, welke het dragen van bepaalde blanke wapens om veiligheidsredenen (met redenen omkleed)kan verbieden.
Het is niet toegestaan tijdens gevechtshandelingen de bajonet geplaatst te hebben (behoudens bij die bijeenkomsten waar dit door de organisatie uitdrukkelijk wordt verlangd c.q. voorgeschreven. In die gevallen is het niet toegestaan het handgemeen aan te gaan.)

Ga voor jezelf na of er kenmerken zijn waardoor je aan een wapen kan zien of het gespannen (dus geladen) is. Hierdoor kun je zien of een wapen in handen van een ander gevaar kan opleveren voor jezelf of anderen. Spreek mede-reenactors dan ook hierop aan als deze met doorgeladen wapens rondlopen als dit niet gewenst is. Bij de Garand moet je letten op de hamer (achterste stand = gapend gat = gespannen) en de stand van de veiligheidspal.

Man tegen man gevechten.
Handgemeen (close-combat) dient vermeden te worden en is alleen in beperkte mate toegestaan als simulatie indien de tegenstanders elkaar kennen en dus op verantwoorde en veilige wijze een handgemeen kunnen simuleren.
Met een geladen wapen wordt geen handgemeen aangegaan.
Personen jonger dan 18 jaar gaan geen handgemeen aan.

Munitie
In het veld mag alleen voor het wapen geschikte en veilige losse munitie meegevoerd worden.

Schot gaat niet af?
In geval van storing dient bij wapens waarbij dit technisch mogelijk is, het wapen opnieuw gespannen te worden en afgevuurd. Heeft dit niet het beoogde effect, en bij wapens die niet gespannen kunnen worden anders dan door het bewegen van de grendelafsluiter, moet de defecte patroon worden verwijderd door het openen van de grendelafsluiter op een dusdanige wijze dat de uitwerpopening van de man en eventuee1 verder in de nabijheid verkerende personen is afgekeerd. Er dient ca. 30 seconden te worden gewacht tussen de afvuurpoging en het uit nemen van de patroon. Defecte patronen dienen, op zo veilig mogelijke wijze te worden meegenomen en later vernietigd.

Veilige afstanden
Bij gelegenheden waarbij in de richting van andere deelnemers (of pub1iek) wordt gevuurd moet bij afstanden van minder dan ca. 20 meter gericht worden onder een hoek van minimaal ca. 30 graden weg van deze personen.
Bij afstanden kleiner dan 7 meter wordt niet geschoten.
-Bij het vuren in verspreidde formatie moet gelet worden op de veiligheid van de anderen.
Bij het vuren moet een dusdanige schiethouding worden aangenomen dat gehoor- en andere schade bij de collega's wordt voorkomen. Het dragen van niet zichtbare gehoorbescherming is toegestaan, tenzij deze het goede verstaan van aanwijzingen en bevelen hindert.

Doden, gewonden
-Indien men "sneuvelt" of "gewond" raakt met een geladen wapen moet het wapen in eerste instantie onmiddellijk op veilig worden gezet. Indien mogelijk wordt het wapen vervo1gens ontladen. Wapens zonder centrale veiligheid dienen geopend te zijn.
-Indien een soldaat dermate opgewonden zou raken dat hij een veiligheidsrisico oplevert moet hij uit het gevecht worden genomen .

Medics
Het aanvallen van medisch personeel en als dusdanig opererende kampvolgers is niet toegestaan, met name niet als ze deze taak ook werkelijk uitvoeren en niet voor de show. In dat geval is een ieder verplicht elke aanwijzing van dergelijke personen strikt op te volgen.

Einde gevecht.
-Na afloop van een gevechtsuitbeelding worden de wapens, zo mogelijk nog op het gevechtsveld, op veiligheid gecontroleerd door de groepscommandant.

Overige zaken:
Eventuele kampvolgers staan altijd onder het militaire gezag van de eenheid waarmee ze geassocieerd zijn. Daarom is het nodig dat ook van elke kampvolger duidelijk is bij welke eenheid hij/zij hoort.
Bestuur(-sleden) en/of groepscommandanten kunnen zo nodig fysiek geweld (laten) aanwenden inzake de veiligheid betreffende, dergelijke gevallen moeten aan het bestuur gemeld worden en worden door het bestuur geëvalueerd.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de aanwezige groepscommandant, zo mogelijk in overleg met het bestuur. Dergelijke onvoorziene gevallen dienen altijd aan het bestuur gemeld te worden.
Indien de organisatoren van een bijeenkomst afwijkende veiligheidseisen stellen kan men laten afwijken van dit reglement.
Voor zover dit niet in strijd is met de elementaire grondregels van veilig gedrag en/of enige wettelijke bepaling. Een dergelijk geval dient gemeld te worden, zodat het bestuur kan evalueren of het afwijken terecht is geweest, en of dit reglement wijziging of aanvulling behoeft.

 

 

 


Uniformering, een handleiding


Een helpende hand bij het uitzoeken van uniformering. Deze lijst zal later worden bijgewerkt met foto’s ter verduidelijking.Underwear:

Undershirt

 

 Het halterhemdje: kenmerkend is dat de zomen in elkaar lopen. Er zijn ook varianten waarbij de zomen in de halters open zijn, maar de gesloten komt veel voor. Bij een bepaalde replica verkoper worden ze “Kelly’s heroes shirts” genoemd, maar dat is natuurlijk onzin daar het de standaard shirts zijn van de GI uit de oorlog.

 

Drawers

 

Zeer kenmerkende boxershort: drie knoopjes als sluiting en afsteltouwtjes aan de zijkant.


Shirt, Flannel, OD coat style
Tot 1941. Kenmerkend is dat de knoopsgaten in een dubbele stoflaag zitten.
 of

Shirt, Flannel, OD coat style special
Na 1941. Kenmerken: dubbele stoflaag voor knoopsgaten is weggelaten.
In de mouwen en achter de knoopsgaten zitten “gasproof flaps”.
Onder de kraag aan de achterkant zitten twee knoopjes voor de “woolen antigas hood

 

 Socks wool , impregnate

 

    Trousers, Wool, Serge, OD Light Shade, Special, 1937-pattern

 

De wolle broek. Deze broek wordt in Nederland ook wel de mosterdbroek genoemd vanwege zijn kleur. De broek heeft vijf zakken: twee naar binnen gekeerde broekzakken, een horloge zakje rechtsvoor, en twee naar binnen gekeerde kontzakken.

 

 

Open buckle belt

 

Jas: Jacket, Field, OD

Field Jacket, maar in de re-enacters mond eerder M41 jas genoemd. Een eerdere variant was al aangenomen in 1940.
Kenmerken: Zes knoopjes en een knoop om de kraag te sluiten. Twee schuinen zaken. De effen licht kaki stof was oorspronkelijk waterdicht. Er zijn varianten bekend in  fijn banenstof maar de meeste jasje zijn effen. De voering is van een lichtgrof haaks geweven donkergroene stof.
De ritssluiting is van het merk Talon en linkshandig dus voor ons verkeerd om.

Trench coat

Ook hiervan zijn zoals bij bijna alles verschillende uitvoeringen  zoals bijvoorbeeld  koperen of kunstof knopen

 

U.S WWII RAINCOAT DISMOUNTED

Ook  zouden we graag nog een raincoat aan deze lijst toevoegen echter een orgineel is te kwetsbaar en een repro nog van een te slechte kwaliteit

 

                                                  Shoes, service, reverse upper

 

Vanaf juni 1943. Lage schoenen (ankle boots). Nylon veters tegen het rotten.

Het is zonde om op originele schoenen rond te lopen. Ervaring leert dat de originele schoenen er door de jaren heen niet beter op zijn geworden en de neiging hebben hun zolen te verliezen in een zuigende modderplas. Tegenwoordig zijn er goede replica’s te koop dus bespaar je een frustratie en schaf deze aan.

 

Echter om deze schoenen te dragen dienen ze eerst te worden ingevet met het volgende goedje

 

 

Leggins, canvas, M-1938, dismounted
Canvas beenkappen als versteviging voor de enkels. Samen te dragen met de ankleboots.
Zorg dat je de juiste maat aanschaft: 1R (zeer smal) t/m 3R (brede kuiten). Het staat erg stom als je smalle enkels en kuiten hebt maar toch 3R draagt 9welke het meest te vinden zijn. Het effect is dat van een trechter.

 

Deze helm werd in juni 1941 geïntroduceerd als standaard helm en verving daarmee het model M-1917A1 (zoals de engelse schotelhelm). Een naoorlogs helm zoals je deze in een dump vind is zonder aanpassingen niet geschikt voor onze groep.


Kenmerken.


Vanaf juli 1941:

-helmrand van roestvrijstaal: lasnaad aan voorkant
-Kinbandoog (Chinstrap loops): niet beweegbaar, maar vast gelast aan de helm.
-De helm verf is met fijn kurk gemengd waardoor de oppervlakte fijn bobbelig is. Na de oorlog wordt de verf gemengd met zand waardoor de structuur veel fijner wordt. (Naoorlogse nederlandse helmen hebben helemaal geen structuur).
-De kinband is aan de kninbandoog genaaid en niet met een ijzeren sluiting (de klauw) vastgemaakt zoals naoorlogse helmen dat hebben (zie onder).


December 1942: antimagnetische roestvrijstalen rand werd geïntroduceerd: lasnaad aan de voorkant.


Oktober 1943-einde van de oorlog
Kinbandringen worden beweegbaar. In het veld bleek dat de kinbandje te snel sleten of afbraken, waardoor deze vernieuwing werd toegepast.

july 1944: anti-wurg sluiting: bolletjes sluiten,
In het veld was gebleken dat de gewone sluiting bij een explosie een persoon de nek kon breken omdat deze niet losschot. In juli 1944 werd daarom een bolletjes sluiting aan de kinband geïntroduceerd.
De Nederlandse helm heeft een nog andere anti-wurg sluiting namelijk de zogenaamde veiligheidsvork.

November 1944
- De roestvrijstalen helmrand wordt vervangen door een rand op basis van mangaanijzer. Op de roestvrijstalen rand bleef de verf niet zitten waardoor het blote ijzer naar boven kwam welke glom. Niet echt gewenst natuurlijk. Op mangaanijzer blijft de verf beter vastzitten dan op het roestvrij staal.
- Een bijkomstig kenmerk is dat de lasnaad van de rand nu niet aan de voorkant kwam te zitten maar aan de achterkant


Augustus 1945: verwijderbare ijzeren sluiting (klauw) aan de kinband. Voorheen waren de kinbandjes aan de kinbandring genaaid, maar wanneer deze afbraken door slijtage ed was het lastig deze weer vast te maken vanwege een tekort aan veldnaaimachines. Een oplossing was de verwijderbare sluiting. Niet te gebruiken voor ons dus.

 

Zowel bovenstaande als de latere zijn toegestaan

Haversack M 1928

 Garandbelt

 

Geheel in elkaar gezet en voorzien van de volgende inhoud

1 - 2  Haversack  2 delig
3 Garandbelt
4 en 5  Ehbo kit en pouch
7-8-9   Canteen  bestaande uit beker veldfles en pouch
14 Bestek bestaande uit mes vork en lepel
13 Lantern TL 122 A   
15 Mestin  bestaande uit 2 delen
16 Bandolier
17 T-handle shovel met pouch
21 Bajonet


 

Deze onderdelen maken deel uit van de basis uitrusting , Er zijn diverse modellen en uitvoeringen . De klapschep nummer 18 is toegestaan maar de voorkeur gaat uit naar de T-Shovel omdat deze de gehele oorlog is gebruikt en afhankelijk van de eenheid zijn deze op termijn vervangen door de klapschep.

Suspenders

Wool Blanket

Shelter half met 5 houten haringen en een klapstop of met de latere 3 delige tentstok

 

Toilette rol  , een van de  vele varianten is hier afgebeeld

 Sewing kit , housewife ook hiervan zijn er verschillende uitvoeringen

 Dogtags

 


Boven genoemde zien we als de basis uitrusting en er word verwacht dit binnen een jaar bij elkaar te zoeken . Dit lijkt veel maar valt in de praktijk erg mee. En veel zaken zijn op de beurzen tegen schappelijke prijzen te vinden .

 

Wij willen toch nogmaals met klem vragen de uitrusting in overleg aan te schaffen gezien de vele slechte en niet gelijkende uniformdelen die op de markt te koop zijn tegen soms waanzinnige prijzen

 

Aanvullingen nadat de basis uitrusting kompleet is .

 

 

M-1943 uniform

In augustus 1943 werd het vernieuwde uniform geïntroduceerd. Dit uniform bestond uit vele vernieuwingen: slaapzak, trui, broek, jas, poncho. Tijdens de landing bij Anzio werd het uniform voor het eerst uitgedeeld aan de 3rd division als test. Gedurende de oorlog zie je echter bij veel eenheden dat ze alleen de jas of alleen de schoenen dragen. Het verschilde dus per divisie of eenheid of ze een gedeelte van het uniform uitgedeeld kreeg. Door mismanagement zou het echter tot 1945 duren voordat het uniform in grotere aantallen naar Europa kwam

 

M-1943 Jacket

 

 


De M-1943 jas was een flinke verbetering op de M41 jas. Vier ruime zakken, een verwijderbare binnenvoering,


Buckleboots: Boots, Service, Combat

 

Deze schoenen waren een vervanging voor de Service shoes, (reverse uppers) met leggins. Tijdens de landing in Salerno in septemeber 1943 droeg een gedeelte van de 36th division deze schoenen samen met het (veelal First Pattern) HBT uniform (zie onder).
Het zou tot na de landing in Zuid Frankrijk zijn voordat er echt eenheden met buckle boots werden uitgerust in Noordwest Europa.

 

 

HBT  jas  broek  en pet

 

 

 

 

 

 

HBT, Haringbone Twill of wel visgraat. Zo genoemd vanwege het karakteristieke weefpatroon. Al in 1938 was van deze stof de M-1938 One-piece suit (overal) gemaakt. In 1941 werd het blauwe tweedelige denim oefenuniform (broek en jas) vervangen door het tweedelige HBT uniform. Ook voor dit uniform geldt dat het per eenheid verschild of we deze kunnen dragen. Er zijn van dit uniform verschillende versies gemaakt. Op foto’s is het “Second Pattern” het meest te zien welke wij dan ook aanbevelen.


First Pattern begin 1941

jas
Licht groen, twee geplooide zakken, zes knopen waarvan twee sluitknopen aan de onderkant van het jasje, aan de beide zijkanten twee verstelgespen.

Broek
Het patroon is grotendeels als de zomer khaki broek. De broek heeft gewone broekzakken, een horlogezakje en twee kontzakken


Second Pattern, 1942

jas
Lichtgroen, twee borstzakken met plooi die uitloopt naar de zijkant

Broek
Lichtgroen, twee zijzakken met plooi die uitloopt naar de achterkant


Special HBT Jacket, 1942

Hetzelfde als de second pattern, maar er is een gasflap aan de voorsluiting toegevoegd en twee knopen in de kraag om de antigas wollen capuchon aan te bevestigen.


Special HBT Jacket OD shade 7, 1943

Hetzelfde als de Special HBT Jacket maar nu in de donker groene kleur OD shade 7


Third pattern, midden 1943

De borstzakken hebben een dubbele plooi: onder horizontaal en een verticale in het midden.


Fourth pattern, 1944

De laatste versie van de oorlog, welke je nauwelijks/niet ziet op foto’s.
De zakken zijn recht zonder plooi en aan de onderkant schuin afgesneden. De zakken zijn ook aanzienlijk kleiner.

         Hbt cap

hood M43  behorende bij field jacket

                                                                                 

 

PONCHO M1944


backpack M1944


Verslag van onze recente activiteiten

Hiervoor verwijzen wij U graag naar onze Facebook pagina
hier vind U een kleine samenvatiing van onze recent bezochte evenementen en andere activiteiten waar onze groep mee bezig is

https://www.facebook.com/AmericanPatrol

Ook hebben we op facebook een besloten page waar dagelijks  vanalles en nog wat besproken word.
Zoals zaken waar leden mee bezig zijn met betrekking tot uitrusting en uitbeelding  maar ook meer dagelijkse worden er behandelt

 


 

 

 

Link to Calendar :
 

https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2dc49638-a93a-4c21-a132-5b71d0eb12f9/9770a1b8-bcda-46fe-84c8-0469e7d21f07/cid-38d64cc8e947081c/index.html

 

 

 

 

Ontwikkelingen amerikaanse infantrie eenheden (riffle squads ) gedurende de tweede wereld oorlog


Armored Division

 

 

Armored Infantry
 

Indeling van een half-track volgens Ospary (uit FM 17-71). 1 t/m 9 zijn riflemen

De FM is iets gedetaileerder wat taken betreft. Als de MG en/of de bazooka meegenomen worden is de indeling als volgt:

SL= Squad leader

D= Driver

MG-team:  

2    carries MG

1    checks submachine-gun driver when driving,

      dismounts MG and hands it to No 2 on the ground, gives 2 boxes ammo to no 3, carries tripod

3    carries 2 boxes ammo         

“Bazooka” team 

5   loader: takes two bags and six rockets. Gives one filled bag to rocketeer  

4   rocketeer: checks rocket launcherelectrical fire mechanisme, carries one bag of 3 rockets 

Infantry 

ASL= Assistant squad leader

6 rifleman

rifleman    

8 rifleman

rifleman

 The  landings

 the real landing  after months of training. Keep Them Laning and American Patrol

 

The Boat Team leaves the LCA in rows of three.
Here the first and middle row of infantry- and wirecutting team is hitting the beach with Lt BJ Gordon leading the boat team.

The first row has landed. The second (right) row with the Machine Gun Team of cpl Parts is moving to the right.
Pvt Van Lugt of the bangalor Team first row is still visable.

Men take cover behind the hedgehogs.

The third row with the demolition team has landed. A pole charge is clearly visable
The boatteam is ready to move out and knock out the strongpoints defending the beach exits.

In the meantime the demoteam is waiting to move out as soon as the bangolor is blown. MG fire is covering the German bunker.

bangalor is placed under the barbedwire and KaBoom!!!
We have a hole! demoteam up front!!!

A polecharge is knocking out the German MG hole. This bunker is out of action.

The team can move of the beach and...

...work its way up the dunesAfter knocking out the enemy stroingpoints, the boat teams will move to the battalion assembly erea and will be formed into normal infantry formations.

See more pictures: http://fssf.rko.nu/index.php?list=31&page=1

Our Special thanks is going to Keep Them Landing (http://www.keepthemlanding.nl/). They have driven their boat for about ten hours to reach the landing location from Den Helder to Almere Haven.

And offcours we want to thank the organisation of Almere Stoomfestival (http://www.almerestoomfestival.nl/) who has been a great host.

In preparation fort his event we practised ,the year before on our homebase . If you want to know how we did that read our Normandy post  with a  lot of information about the training  and the landings practise also you can find there some  historical information about  the real landings

 

 

 

The Normandy Post 1

The Normandy Post 2

The Normandy Post 3

The Normandy Post 4

 

The Normandy Post 5

The Normandy Post 6

 

 

After the Landing in Normandy

(een anderjaar een ander them )

 

Het probleem voor de Amerikanen

Het donker groen is het bocagegebied (bocage= heg in het Frans). Dit waren stukken lappen grond welke omgeven waren door hoge heggen welke bestonden uit een aarde wal van 1 a 2 meter hoog waarop bomen en struiken groeide. Eigenlijk hadden de Amerikanen hier al sinds D-Day last van. De Duitsers hadden geweldige beschutting in de bocages en konden zich ruim van te voren ingraven. Eigenlijk waren de heggen een betere verdedgingsbariere dan de bunkers langs de kust. Vele Amerikanen zijn hier gesneuveld, meer nog dan op de stranden. Mocht u Normandie bezoeken kijk dan niet alleen naar de stranden maar besteedt ook aandacht aan het Normandisch landschap. Zie hieronder de tekeningen voor de problemen. 

 

Mitrailleurs en mortieren werden tactisch neergezet.  Als de vijand van voren wordt verwacht trekt een Amerikaanse eenheid traditioneel als volgt op: twee eenheden naast elkaar en een in reserve.
U ziet op het plaatje dat dit voor deze eenheden niet best uitpakt.

Het probleem met tanks.   

 

Normaal gezien hebben infanteristen weinig tot geen tankondersteuning.  Wanneer zij deze wel hebben dan zal de tank de meest gangbare weg nemen. In Normandie waren er nauwelijks gangbare wegen. De meeste doorgangen waren verharde verzonken wegen “ommuurd” door de bocages. De infanterie trekt daar dan naast op over de velden.  Wanneer de infanteristen waren uitgeschakeld waren de tanks onbeschermd en een gemakkelijk doelwit.  

De Oplossing

Na zeker een maand van vechten begonnen de Amerikanen hun schoolboek taktieken naast zich neer te leggen en ontwikkelde zich vanuit de frontlinies specifiek op de hedgerows toegepaste aanvalsmethoden.
Ze vielen niet meer in groepen infanteristen aan maar combineerde verschillende legeronderdelen voor een aanval: infanterie, tanks, genie en mortieren.

De 29ste divisie ontwikkelde de volgende taktiek.

Terwijl een tank over de heg schiet, klimmen de infanteristen over de heg. Mortieren schieten achter de Duitse heg tegen ontsnapping of versterking.
De tank trekt zich terug als de infanteristen zijn kogelbaan naderen. Zij nemen het schieten over.

    

Genisten plaatsen ladingen in de eerste heg.
Springladingen creeren een gat in de heg
Tank en mortier team trekken door de heg, waarna de procedure weer van voor af aan wordt uitgevoerd.

De 83ste divisie paste de volgende taktiek toe.

 

Terwijl een tank over de heg schiet, klimmen de infanteristen over de heg. Mortieren schieten achter de Duitse heg tegen ontsnapping of versterking. Genisten blazen een gat in de heg waar de aanvalstank doorheen kan.
Aanvalstank rukt met infanterie op naar volgende heg. Ondersteunende tank en mortieren blijven vuren. Nadat heg is bereikt volgen genisten, mortier en ondersteunings tank.

De Americaanse 3de pantser divisie ontwikkelde een andere taktiek waarbij een middelste veld niet direct werd aangevallen

    

Genisten of aangepaste tanks braken tegelijker door een heg heen, waarna tanks en infanterie langs de zijkanten naar de volgende heg oprukte.

  

Wanneer de eerste aanvalsgolf de vijandelijke heg had bereikt werden deze gezuiverd en vielen zij het middelste perseel aan, waarbij ze ondersteuning kregen van tussenliggende troepen

Hedgerow fighting

Well, after we landed in Normandy we faced a different kind of country to fight in then we were trained for. We were trained in fire and maneuvre and 'speed is the key". Non of this was possible in the hedgerows. After a while we heared some shots nearby and we went out to check it out. It seemed to be two 101st airborn units who were engaged in a friendly fire fight. Lucky for them they only had one wounded who was brought to a first aid post nearby. One of these units had a group of "refugees" with them.

We took over the "refugees" and explained them what the problem was in this damn hedgerow country.

After that we took them with us but first we had to cross a field before we could go on.

After the signal was given we lined up on the edge of the field.

The signal was given and in marching fire we started running over the field.

 

Then the Germans opened up with everyting the had...

 ...machine guns, small arm fire and mortars

And finaly a breakthrough

 

 

American Patrol - Korea, NDVN

 

 

Nederlands Detachement Verenigde Naties 

Het idee om even van het regulieren Amerikaans Tweede Wereldoorlog af te stappen en een display te maken van het NDVN in Korea ontstond op Wageningen. De overstap naar het na-oorlogse Korea was echter erg klein omdat de Nederlanders in de 2nd Indeanhead division hebben gevochten, een bekende eenheid uit de Eerste en Tweede Wereldorlog, Amerikaanse uitrustingstukken en kleding uit de tweede wereldoorlog droegen en wat boven al is gezegd, er lopen nog redelijk wat veteranen rond. Bij de bestudering van de eenheid bleek dat het qua frontlinie re-enacting ook erg interessant is om te doen omdat de Nederlanders in Korea erg hard hebben gevochten.


Het Nederlands Detachement Verenigde Naties
Het NDVN werd op 15 Oktober 1950 opgericht bij Koninklijk Besluit nummer 27, gedateerd 27-09-1950.
Uit totaal 16.225 vrijwilligers, werden er 3.418 geaccepteerd en uitgezonden naar Korea.


Het NDVN in Korea was ingedeeld bij het 38th U.S. Infantry Regiment "Rock of the Maine". Dit was een van de regimenten van de 2nd (Indianhead) US Infantry Division.

 

Tijdslijn Korea oorlog


1950           


-25 Juni 1950

Noord Koreaanse troepen voorafgegaan door tanks, overschreden op 25 Juni 1950 om 04.00 uur de 38e breedtegraad.


-15 september

Tot verrassing van de gehele wereld gingen de geallieerden op 15 september plotseling tot het offensief over

-1 oktober

Na de doorbraak van het Naktong front volgde een hergroepering, waarop de opmars op 1 oktober werd voortgezet en de 38e breedtegraad werd overschreden. Na de verovering van Wonsan en Pyongyang (hoofdstad van Noord Korea), stortte de tegenstand van de Noord Koreanen ineen. Overgebleven weerstanden werden opgeruimd en eind oktober werd op één plaats de grens van Mantsjoerije bereikt.

-15 oktober 1950 NDVN opgericht
-26 oktober 1950 vertrok de eerste lichting van 636 man vanuit de haven van Rotterdam per boot naar Korea.
-23 novemeber Aankomst in Pusan
-Eind november Chinees offensief
Einde november, begin december begon het grote Chinese winteroffensief.


 1951           


Hoengsong, Wonju, Heuvel-325, Hwachon reservoir, Hongertocht, Kanonnenvallei, Inje, Taeusan. Mundungni, IJzeren Driehoek, Kumhwa, Manusamahill en Leuringschans.

-1 januari 1951

Na de verovering van Seoul in januari 1951 zag het er naar uit of een tweede verdedigingsstrijd in het Poesan bruggenhoofd aanstaande was. In deze phase volbracht het N.D.V.N. zijn eerste oorlogstaak door als rechterflankdekking van de 2e Infantry Division actief op te treden tegen doorgedrongen guerrilla benden.

-Midden januari

Midden januari staakten de Chinesen hun opmars, behalve in het Oostelijk deel van de centrale sector. De troepen van de V.N. gingen in het Westen tot de tegenaanval over en heroverden uiteindelijk Seoul.
15 oktober 1st Presidential Unit Citation " HoengseongWonju" for the period 12 / 15th Feb. 1951

-maart 1951 Hoengsong en heuvel 325

-Midden april: Lente-offensief van de Chinezen

Intussen zonden de Chinezen nieuwe grote eenheden uit Mantsjoerije naar het front. Na een hergroepering zetten, zij midden april hun lente offensief in. De aanval in eerste instantie gericht op Seoul,


16/22 May 1951
Hoofd aanval plaats in de Centrale Sector. Na hardnekkige gevechten, waarbij de vijand grote verliezen leed, en dank zij de grote snelheid waarmee de Amerikanen hun troepen op bedreigde plaatsen versterkten, konden de in de linies geslagen gaten tijdig worden gestopt. Langzaam maar zeker werd de vijand tot stilstand gebracht. Tijdens deze phase werd de tot dusverre grootste luchtslag geleverd tussen straalvliegtuigen (100 tegen 50). Het N.D.V.N. leverde in deze periode o.m.  zeer verbitterde gevechten bij de Inje
2nd Presidential Unit CitationSoyang gang" for the period 16/22 May 1951

-22 augustus Tweede lichting in Pusan

-oktober 1951 werd er hevig gevochten om een bergrug Heartbreak Ridge

1952             
Silverstarhill,
-februari  Starhill,
Sagimak Chungmoksil,
Kojedo.
Tweede inzet in de IJzeren Driehoek,
Chorwon sector,
Heuvel 347
T-Bone met de voorposten Arsenal en Erie.


1953            

Derde inzet in de IJzeren Driehoek,
Kumhwa
Sector Samichon Valley
Nudae
Chungmoksil
Heuvel 340.

 

Koreadisplay

 

 Onze bunker, gemaakt van lege munitie en rantsoenkisten

Naast een versplinterde boom wordt dekking genomen in een bomkrater.
Het vuur wordt geopendvuur op de vijand welke zich niet snel gewonnen gaf.

 

 Wageningen 2007

 Het VOKS marcheert. De mannen die er echt zijn geweest.

  Soldaat Warmerdam laat een veteraan kennis maken met een andere veteraan.

Soldaat van der Lugt zwaar bepakt voor vertrek naar een nieuwe stelling.

  De veteranen die echt niet meer konden lopen konden meerijden in de Dodge van Sjaan.


wageningen 2008

Een uitgebreider en beter kamp dan in 2007. Ons kamp werd nu ook beter bezocht dan het jaar hiervoor.

 

 

   

Aan het einde van het defile nog op de foto met de veteranen.

Landmacht Open dagen 2008

 

De achterste bunker is de CP waar de bezoekers naar binnen gingen. Vandaaruit een loopgraaf richting de MG bunker.
Gedurende de twee dagen hebben we duizenden bezoekers door de bunkers en de loopgraaf gehad. 

 

De compie Command Post of communicatie bunker
Soldaat Vreede krijgt vanuit de CP coordinaten door voor de mortier.

 de MG bunker, soldaat Valentijn achter de Browning wordt geassisteerd door soldaat van der Lugt.

 

De mannen die het hebben waargemaakt:
vlnr
Sgt Gordijn, Fotograaf Gordijn (met bord), Sdt van der Lugt, Sdt Vreede, Sdt Valentijn, Sdt Feijen (staande), Sdt Warmerdam.

Met dank aan de genie. Zonder hen was er geen loopgraaf en bunkers.

 

Veteranendag Den Haag 2010

Landmachtdagen 2012

(in samenwerking met Mars en de LHGH)

 

 

 

 

 

 

 Wageningen 2013

 

 

Aviodrome 2013

 

 

Mariniers tot jaren 60

Nederlands Nieuw guinnea

Veteranendag 2013

 

 

 

 

Mariniers tot jaren 60

Nederlands Nieuw guinnea

Veteranendag 2011

 

Marinedagen 2012

 

 

 

 

 

 

Veteranendag 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegwijsbeurs 2013

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Goes 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Zoeken