Prinses Irene Brigade

De Prinses Irene Brigade

Bij aanvang van en gedurende de bezetting van Nederland door de Duitsers zijn veel Nederlanders onder zeer moeilijke omstandigheden naar Engeland gevlucht. Uit die groep mensen, alsook vrijwilligers en opgeroepen Nederlanders uit overzeese gebiedsdelen, werd in januari 1941 in Engeland de Koninklijke Nederlandse Brigade opgericht. In augustus van dat jaar werd "Prinses Irene" aan de Brigadenaam toegevoegd. In 1993 heeft een aantal leden van de Vereniging Historische Militaria het initiatief genomen om een werkgroep op te richten die zich bezig houdt met het uitbeelden van de Brigade tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Doelstellingen
De re-enactmentgroep "Prinses Irene Brigade" (PIB in het kort) streeft ernaar om een belangrijk stuk vaderlandse (militaire) {mosimage1}geschiedenis levend te houden, door middel van het zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven van de Nederlandse militair in dienst bij de Brigade in de jaren 1944-1945. Dit geschiedt door het in authentieke uniformen en voertuigen deelnemen aan manifestaties, bevrijdingsoptochten, herdenkingen en door het opzetten van displays en kampementen in zowel binnen- als buitenland. Bij alle activiteiten wordt elk detail nauwkeurig in de gaten gehouden.

Voertuigen, uniformen, uitrusting en bewapening
Om ons doel te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van originele uniformen, uitrustingen, bewapening (uiteraard volgens de geldende wapenwet onklaar gemaakt), voertuigen en tenten en overige gebruiksvoorwerpen uit de periode 1939-1945. Waar mogelijk wordt echter gebruik gemaakt van replica's om de originelen te sparen. De spullen zijn tenslotte al meer dan 55 jaar oud!

 

Activiteiten
De PIB ontplooit op regelmatige basis  activiteiten. Deze variëren van exercitielessen op Fort bij Vechten waar de Vereniging Historische Militaria maandelijks bij elkaar komt, tot het opzetten van een statisch display en deelname aan zogenaamde mock battles, waarbij gevechtssituaties worden nagebootst.


Prinses Irene Brigade winnaar Raviv van Renssen Trofee 2002
Tijdens Bussum Bridgehead 2002 kreeg de Prinses Irene Brigade uit handen van Piet Vermeulen de Raviv van Renssen Trofee uitgereikt. Motivatie: de beste display, de best georganiseerde groep en de hoogste authenticiteit.

De trofee wordt jaarlijks tijdens het LPLG weekend uitgereikt aan ene persoon of groep, die zich ofwel op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor re-enactment in Nederland, danwel zich tijdens een evenement onderscheiden heeft door middel van thema, optreden en/of display.


Geinteresserd?

Neem contact op met de groepscommandant

jcvdeijk@ziggo.nl

  • Facebook Basic Black