Dames & Heren Van Toen

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Burgerleven in oorlogstijd

De Werkgroep De Dames en Heren van Toen probeert tijdens allerlei evenementen het burgerleven tijdens de wereldoorlogen uit te beelden. Op deze manier hopen wij bij de één herkenning op te roepen en voor de ander het leven van toen tastbaar te maken. Van onze geschiedenis kunnen we een hoop leren en daarom vinden wij het belangrijk om hier regelmatig bij stil te staan, ofwel deze geschiedenis "levend" uit te beelden

Burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog

Stap even helemaal terug in de tijd

Tijdens verschillende evenementen zullen wij een ruimte helemaal omtoveren tot huiskamer uit de jaren 40. Kinderen zullen o.a. leren wat een grammofoon is en hoe men vroeger schreef. Sta niet raar te kijken als er plotseling een inval wordt gedaan door de Duitsers. Wij burgers willen namelijk nog wel eens in verzet komen en als de Duitsers dan een vermoeden hebben, komen ze controleren of wij geen verboden goederen in huis hebben.

Maandag, wasdag

Ook na het uitbreken van de oorlog moest natuurlijk het huishouden wel gewoon gedaan worden. En hoewel de middelen tijdens de oorlog steeds schaarser werden, kon de huisvrouw, zeker in de beginjaren van  de oorlog, nog op redelijk normale manier haar huishouden runnen. En later in de oorlog kon de huisvrouw wel weer goede tips uit bijvoorbeeld de Libelle halen om van “niets iets” te maken. Wasmachines waren in die tijd nog niet zo vanzelfsprekend als nu en dus werd er nog vaak met wastobbe en wasbord flink geboend om de was weer stralend schoon te krijgen.    

Ook wij zullen ons schort voordoen en met een wasbord in de hand en wat Sunlight zeep in de wastobbe ons wasje weer stralend schoonmaken.

In de herfst van 1944 werd het zuidelijke deel van Nederland, beneden de grote rivieren, reeds bevrijd. Door het mislukken van Operatie Market Garden moest noordelijk Nederland nog een Hongerwinter wachten tot ook zij in de lente van 1945 de Bevrijder kon omhelzen! Bevrijdingen verliepen vaak volgens een vast patroon. Het schieten en oorlogsgeweld kwam naderbij, vervolgens een verkenner of een dorpsgenoot die beweerde de bevrijders te hebben gezien. Uiteindelijk arriveerden na enkele uren gespannen wachten de geallieerden en werden stormachtig onthaald door de bevolking. Duitsers capituleerden of trokken zich terug terwijl verzetsstrijders en onderduikers te voorschijn kwamen. "Foute" Nederlanders werden gevangengezet en beschimpt door de bevolking. De geallieerden brachten sigaretten en chocola mee en deelden dit uit. In die bevrijdingsdagen vielen nog doden door verdwaalde kogels, zelfs van vreugdeschoten (Wikipedia).

  • Facebook Basic Black