top of page

Den Vijand

Geschiedenis Den Vijand

Enkele kernleden van de werkgroep DV waren reeds sinds 1999 actief lid van het Engelse FJR6, een groep die zich richtte op het uitbeelden van soldaten van het 6e Fallschirmjäger Regiment. De afstand bleef echter een belemmerende factor om de hobby te beleven. In 2003 diende zich de eerste gelegenheid in eigen land aan om op bescheiden schaal uit te pakken tijdens een evenement in het Archeon, waarbij zowel parachutisten als piloten uitgebeeld werden. Doel was toen om een scène uit de film Sprung in den Feind uit te beelden, welke door de Duitsers in juni 1940 opgenomen is en die de inval in Nederland door de luchtlandingstroepen als onderwerp had. Tweede element was een kleine display van enkele piloten in afwachting van een ‘scramble’. Deze eerste kennismaking van het Nederlandse publiek met het thema Duitse Luftwaffe verliep zeer goed en nodigde uit tot een vervolg.

Dat vervolg vond in 2004 plaats toen bij het Fort aan den Hoek van Holland op 13 mei de evacuatie van het Kabinet De Geer en de Koningin herdacht werd. Den Vijand was met een kleine maar slagvaardige groep aanwezig. De hele actie werd treffend voorzien van commentaar en geluidseffecten om deze nagespeelde historische gebeurtenis voor het publiek tot een samenhangend en begrijpelijk geheel te maken. Het evenement verliep in amicale sfeer onder het toeziend oog van tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder een afvaardiging van de Koninklijke Luchtmacht.

bottom of page